سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی کاربرد نانوتکنولوژی در صنایع نفت و پتروشیمی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی بنیاب – گروه مهندسی پلیمر دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
نرگس طهماسبی –
علی حاجتی –

چکیده:

آمایش سطحی خاک رس با کاتیون های آلی برای سازگاری آن با پوشش های پلیمری ضروری است. بعلاوه، آمایش سطحی با افزایش فاصله میان لایه های خاک رس موجب پراکنش آسان تر آن در پوشش های پلیمری می گردد. در این پژوهش آمایش سطحی مونت موریلونیت سدیم با استفاده از بازدارنده خوردگی مد نظر قرار گرفته است. بازدارنده های خوردگی می توانند به تنهایی مقاومت به خوردگی پوشش ها را افزایش دهند. اما استفاده از آنها با مشکلاتی همراه است که از آن جمله می توان به واکنش قسمت فعال آنها با گروه های عاملی پلیمر اشاره نمود. این واکنش علاوه بر کاهش چگالی شبکه ای شدن پوشش، افت ویژگی بازدارنده خوردگی را نیز در پی دارد. در حالی که استقرار بازدارنده خوردگی میان لایه های مونت موریلونیت می تواند مانع از بروز این مشکلات گردد. لذا در این پژوهش از بازدارنده خوردگی اسید بوتیریک ایندول ۳ برای آمایش سطحی Cloisite Na+ استفاده شده است. ویژگی های خاک رس آمایش شده نیز با طیف سنجی زیرقرمز و تجزیه گرماوزنی مورد ارزیابی قرار گرفته است.