سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

الهام ارجمند – کارشناس مسئول آلودگی نفتی – سازمان حفاظت محیط زیست
سیدمحمدتقی ساداتی پور – عضو هیئت علمی دانشگاه – دانشگاه علوم و فنون دریایی

چکیده:

حوضه ساحلی رامسر در دامنه جنگلهای زیبای استان مازندران و شمال رشتهکوه البرز قرار دارد، که از شمال به دریای خزر، از جنوب به قزوین،از شرق به تنکابن و از غرب به چابکسر (توابع شهرستان رودسر) محدود است. این حوضه به دلیل وجود آب و هوای معتدل و مرطوب، جنس خاک رطوبت ناشی از دریای خزر و بارندگی زیاد، پوشیده از جنگل و چمنزار است. حوضه ساحلی رامسر بین عرض شمالی و طول شرقی با مساحت ۹۱۲/۷۰ کیلومتر مربع مورد بررسی قرار گرفته است. عوامل مؤثر بر پهنهبندی در این تحقیق عبارتند از: عوامل هیدرولوژیکیT، D،F) عوامل ژئومتریK، Ff، Rc، Re)عوامل توپوگرافیRh، RR، DI،G) در این محدوده مطالعاتی، شاخابها به روش استالر ارزش گذاری و پارامترهای مورفومتری محاسبه گردید. باتوجه به الزامات توسعه و قراردادن نقشههای خاک، گسل و زلزله بر روی نقشه مبنای حوضه مطالعاتی، مناطق مناسب جهت توسعه آتی مشخص و مناطقی که توسعه آنها مبتنی بر مؤلفه های توسعه پایدار نبوده شناسایی گردیده است