سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حجت الله شرفی – استادیار دانشگاه کرمان
ذبیح الله چهاراهی – مدرس جهاد دانشگاهی
علی ایزدی – مدیر تحقیقات کاربردی نیروی انتظامی
دلاور کونانی – کارشناس ارشد

چکیده:

امروزه آمایش فضایی ـ مکانی با درنظر گرفتن ظرفیت ها و پتانسیلهای هرنقطه مرزی امکان پذیر شده است زیرا کنترل فیزیکی مرزهای یک کشور پهناوری مثل ایران با وجود مورفولوژی متنوع همچون مرزآبی بیابانی کوهستانی و … بسیار مشکل می باشد و ازطرفی دیگر وجود خطرهای متفاوت درمرزهای کشور مانند قاچاق موادمخدر از افغانستان قاچاق کالا از عراق و … نیاز به یک آمایش مرزی به لحاظ جغرافیایی ضروری می باشد تا از این طریق امنیت مرزی را درهریک از مناطق ایران بصورت ویژه برنامه ریزی و مدیریت کرد بنابراین از طریق امایش مرزی است که میتوان تعادل امنیتی را برقرار ساخت امنیت پایدار مرزها به کلیه اقدامات عملی نظامی و غیرنظامی درفراهم نمودن زمینه و بسترهای لازم امنیت درسطوح مختلف جامعه بویژه برای مناطق مرزی و مرزنشینان درجهت ایجاد محیطی امن برای مردم محلی و دولت ها ضمن ارتقای کیفیت زندگی و ایجاد رضایتمندی مردم محلی زندگی تمامی افراد جامعه را از هرگونه تعدی و تعرض از ناحیه مرز مصون می دارد.