سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زهرا غروی – دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه و ترویج کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدا
کریم نادری – دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان
سمیرا جیحونی – کارشناس ارشد توسعه و ترویج کشاورزی

چکیده:

از مسائل مهم و کلیدی در کنار برنامه ریزی های کلان و بخشی که باید مستقلا به آن پرداخت برنامه ریزی آمایش سرزمین وبرنامه ریزی منطقه ای است مهم ترین خصوصیت آمایش سرزمین، جامع نگری، دوراندیشی، کل گرایی، کیفیت گرایی وسازماندهی فضایی کشور است. هدف آمایش سرزمین توزیع بهینه جمعیت و فعالیت در سرزمین است، به گونه ای که در هر منطقه متناسب با قابلیت ها، نیازها و موقعیت خود از طیف مناسبی از فعالیت های اقتصادی و اجتماعی برخوردار باشد و جمعیتیمتناسب با توان و ظرفیت خود بپذیرد و در این راستا از آنجا که کشاورزی از دیر باز یکی از فعالیت های مهم در زندگی بشر بهخصوص در کشورهای جهان سوم محسوب می گردیده است، وتقریبا تمام محصولات کشاورزی و فراورده هایی غذایی توسط روستاییان تولید می شود که به میزان وسیعی بی سوادند، لذا آمایش آموزش مهارتی در بخش کشاورزی یک عامل بسیار مهم درتوسعه است و با توجه به عوامل فوق این مقاله به بررسی برنامه جامع آموزش کشاورزی، معرفی اقسام آموزش به خصوص آموزشمهارتی، گروه های مختلف فراگیران در آموزش مهارتی کشاورزی، هدف های آموزش کشاورزی، مولفه های آموزشی تشکیل دهنده برنامه آموزش در کشاورزی می پردازد.