سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فهیمه خاندوزی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم محیط زیست، دانشگاه زنجان
عبدالحسین پری زنگنه –
عباسعلی زمانی –

چکیده:

آلودگی آب‌های زیرزمینی یکی از مهم‌ترین مشکلات زیست محیطی جهان امروز می‌باشد. در میان آلاینده‌های متفاوت و تاثیرگذار بر منابع آب، فلزهای سنگین از نگرانی‌های خاصی با توجه به سمیت قوی خود حتی در غلظت‌های کم برخوردار می‌باشند. آگاهی از سطح آسیب‌پذیر آب‌های زیرزمینی به آلودگی، برای مدیریت و برنامه‌ریزی در مناطق شهری ضروری می‌باشد. در کار حاضر به بررسی تغییرات کیفیت آب در شهر رامیان استان گلستان با کمک آنالیز خوشه‌ای و پراکنش فلزات با کمک سیستم اطلاعات جغرافیایی می‌پردازیم. ۱۰ حلقه چاه آب زیرزمینی با مصرف شرب جهت نمونه‌برداری انتخاب و مورد آزمایش قرار گرفتند. سپس با دستگاه پلاروگراف غلظت فلز (نیکل، کبالت، روی، مس، سرب و کادمیوم) اندازه‌گیری و نتایج بدست آمده با مقدارهای استاندارد سفارش‌شده در WHO و استاندارد ایران (IRIS) مقایسه شدند. در نهایت با کمک GIS نقشه‌های هم غلظت برای فلزهای مورد بررسی رسم و از آنالیز خوشه‌ای نیز برای گروه‌بندی متغیرها استفاده شد.