مقاله آمادگی سازمانی برای تبدیل شدن به سازمان یادگیرنده جهت کسب مزیت رقابتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مدیریت کسب و کار از صفحه ۱ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: آمادگی سازمانی برای تبدیل شدن به سازمان یادگیرنده جهت کسب مزیت رقابتی
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله یادگیری سازمانی
مقاله سازمان یادگیرنده
مقاله رویکرد سیستمی تبدیل شدن به سازمان یادگیرنده
مقاله مدیریت دانش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حمیدی زاده محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اشرفی آزاده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مقاله بر اساس تحقیقی تدوین شده است که طی آن با توجه به ویژگی های سازمان یادگیرنده، میزان آمادگی سازمانی برای تبدیل شدن به سازمان یادگیرنده با استفاده از روش توصیفی – پیمایشی مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد. نتایج آزمون آماری حاکی از میزان آمادگی بر پایه سه مولفه پویایی یادگیری (با میانگین۲٫۶۴ )، فن آوری (با میانگین ۲٫۸۰) و توانمندسازی افراد (با میانگین ۲٫۷۲) و دو مولفه مدیریت دانش با میانگین (۳٫۰۱) و تحول سازمانی (با میانگین۲٫۷۲ ) است.
در این تحقیق، رویکرد سیستمی سازمان یادگیرنده چارچوب مدل تحقیقی را شکل می دهد که سازمان مورد بررسی آن، دانشگاه علوم پزشکی ایران است. به هر حال، دانشگاه علوم پزشکی ایران به عنوان جامعه مورد بررسی برای نیل به سازمان یادگیرنده و تندآموز، باید قابلیت های یادگیری سازمانی را ارتقا بخشد. در این مقاله ارتقای قابلیت های یادگیری سازمانی بر اساس مدل پنج مولفه ای پویایی یادگیری، تحول سازمانی، توانمندسازی افراد، مدیریت دانش و به کارگیری فناوری اثربخش پیشنهاد می شود.