سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین عبدالهیان بلوچی – دانشکده علوم، مرکز تحقیقات نانو فناوری، ارومیه، ایران، ۲ دانشکده علو
ندا مردآزاد –
جلال قربانی فیروزسالاری – دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده:

رزین های اپوکسی به علت چسبندگی عالی، عایق بودن، پایداری شیمیایی و فیزیکی بالا، کاربردهای فراوانی در صنابع دارند. در این پژوهش، از واکنش پلی کلروهیدرین و بیس فنولAبا نسبت مولی ۱۲ به ۱ به همراه کاتالیزور سود، رزین اپوکسی مایع سنتز شد. سپس نانو ذرات تیتانا با روش سل- ژل سنتز شدند واین موادبا یکدیگر بصورت نانو کامپوزیت در آمدند. با وارد کردن نانوذرات به ماتریس پلیمری بهبود قابل توجهی در ویژگیهای اپتیکی و مکانیکی رزین حاصل می شود. رزین اپوکسی، نانو ذرات تیتانا و همچنین نانو کامپوزیت تولید شده به کمک روش های طیف سنجی مادون قرمز(FT-IRپراش پرتوXRD) Xو همچنین میکروسکوپ الکترونی روبشیSEM)مشخصه یابی گردیدند.از این نانو کامپوزیت ها برای رنگ بری و کاهش سمیت محلول رنگی حاوی یون های مختلف استفاده می شود.