سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدمحمدجواد آزمون – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
سهیلا غلامیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان گروه شیمی

چکیده:

درسالهای اخیر گروه جدیدی از پلیمرهای آلی شناخته شده اند که از رسانایی الکتریکی قابل ملاحظه ای برخوردار می باشند دراین گروه پلی آنیلین به دلیل سهولت سنتز ارزانی مونومر آنیلین خواص الکتریکی و نوری و نیز پایداری نسبی پلیمر حاصل نسبت به پلیمرهای رسانای دیگر مورد توجه بیشتری قرارگرفته است دراین تحقیق پلی آنیلین بطور شیمیایی توسط پایدار کننده دودسیل بنزن سولفونات سدیمدرمحیط آبی و آبی / غیرابی تهیه گردیدهاست مشخصات این محصول توسط آزمونهای میکروسکوپ الکترونی SEM وطیف سنجی مادون قرمز انتقال فوریه FTIR) و پراش اشعه ایکس XRD مورد بررسی قرارگرفت. نتایج نشان میدهد که نوع پایدار کننده و محلول روی همگنی واندازه ذرات تاثیر بسزایی دارد.