سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عبدالقادر عنایتی – سرپرست تحقیقات گندم، گروه صنعتی پژوهشی زر
رضا افشین پژوه – معاونت پژوهشی گروه صنعتی پژوهشی زر و استاد دانشگاه جامع علمی کاربردی زر

چکیده:

زراعت گندم در زمین هایی که حاصلخیزی بالایی نداشته و در عین حال واجد انواع تنش های محیطی مثل کم آبی ، شوری، دماهای بالا و پایین می باشند با مشکلات و مخاطرات فراوانی روبرو است. جوانه زنی مطلوب و د رپی آن استقرار مناسب گندم و حصول سبز یکنواخت در مزرعه می تواند راه را برای تولید محصولی قابل قبول از نظر کمی و کیفی هموار سازد. پرایمینگ بذر روشی بسیار بوده و پیچیدگی فنی ویژه ای ندارد و در عین حال میتواند روشی بسیار کم هزینه باشد. پرایمینگ بذر روشی بسیار ساده بوده و پیچیدیگی فنی ویژه ای ندارد و در عین حال می تواد روشی بسیار کم هزینه باشد. پرایمینگ بذر باعث رشد پرقدرت، پنجه های بیشتر، پر شدن بهتر دانه ها، افزایش محصول و پانیکول های طویل تر ( در مورد گیاه گندم) می شود. با استفاده اصولی و علمی از روش تیمارهای پیش از کاشت بذر میتوان وضعیت زراعت و تولید گندم را بهبود بخشید.