مقاله آماده سازی پوشش های نانو TiO2 دوپ شده با هر دو یون نیتروژن و سریم و بررسی خواص فتوکاتالیستی آنها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در نانو مواد (تحقیقات مواد نانو کامپوزیتی) از صفحه ۸۲ تا ۸۷ منتشر شده است.
نام: آماده سازی پوشش های نانو TiO2 دوپ شده با هر دو یون نیتروژن و سریم و بررسی خواص فتوکاتالیستی آنها
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فتوکاتالیست
مقاله سل – ژل
مقاله آناتاز
مقاله شیشه – سرامیک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی نسرین
جناب آقای / سرکار خانم: نعمتی علی
جناب آقای / سرکار خانم: صولتی هشجین مهران
جناب آقای / سرکار خانم: ارزانی کاوه
جناب آقای / سرکار خانم: جمشیدی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پوشش های نانو TiO2 خالص و دوپ شده با سریم و نیتروژن به روش سل – ژل و غوطه وری بر روی سطح شیشه – سرامیک آی پی اس ایمپرس ۲ ایجاد شد. نمونه ها به مدت ۲ ساعت در دمای ۵۵۰ oC عملیات حرارتی شدند. سپس ساختار بلوری نمونه ها با استفاده از تکنیک پراش پرتو ایکس (XRD) و ریزساختار نمونه ها با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) مورد مطالعه قرار گرفت و خواص نوری آنها به کمک طیف سنج جذبی انعکاسیUV-Vis  و در پایان اثر فتوکاتالیستی از طریق اندازه گیری میزان تخریب و تجزیه متیل اورانژ بر اثر تابش نور (طول موج l=366 nm) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با دوپ سریم و نیتروژن در ساختار TiO2، فاز اصلی نمونه ها آناتاز است و با افزایش میزان دوپ اندازه بلورک ها کاهش می یابد. از طرف دیگر جذب نور TiO2 دوپ شده با افزایش دوپ سریم و نیتروژن، افزایش می یابد و دوپ سریم باعث می شود طیف جذبی به سمت محدوده مرئی حرکت کند و مشخص گردید که پوشش های TiO2 دوپ شده فعالیت فتوکاتالیستی قوی تری نسبت به TiO2 خالص دارند. نتایج آزمایش ها نشان داد که دوپ سریم (با نسبت درصد سریم به تیتانیوم: ۱%) و دوپ نیتروژن (با نسبت مقدار اوره به تترا ان بوتیل تیتانات: ۰٫۲۵) در ساختار TiO2 خواص فتوکاتالیستی فاز آناتاز TiO2 را بهبود می دهد.