سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عبدالقادر عنایتی – سرپرست تحقیقات گندم گروه صنعتی پژوهشی زر
رضا افشین پژوه – معاونت پژوهشی گروه صنعتی پژوهشی زر و استاد دانشگاه جامع علمی کاربردی زر

چکیده:

زراعت گندم در زمی نهایی که حاصلخیزی بالایی نداشته و در عین حال واجد انواع تن شهای محیطی مثل کم آبی، شوری، دماهای بالا و پایین م یباشند با مشکلات و مخاطرات فراوانی روبرو است. جوانه زنی مطلوب و در پی آن استقرار مناسب گندم و حصول سبز یکنواخت در مزرعه می تواند راه را برای تولید محصولی قابل قبول از نظر کمی و کیفی هموار سازد. پرایمینگ بذر روشی بسیار ساده بوده و پیچیدگی فنی ویژه ای ندارد و در عین حال می تواند روشی بسیار کم هزینه باشد. پرایمینگ بذر باعث رشد پرقدرت، پنجه های بیشتر، پر شدن بهتر دان هها، افزایش محصول و پانیکول های طویل تر (در مورد گیاه گندم) می شود. با استفاده اصولی و علمی از روش یمار های پیش از کاشت بذر می توان وضعیت زراعت و تولید گندم را بهبود بخشید.