سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

الهام کرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و انتخاب مواد دانشگاه شهید باهنر کرمان
غلامحسین اکبری – دانشیار بخش مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در حال حاضر آلیاژسازی مکانیکی یکی از روش های رایج در ساخت آلیاژهای اکسید پراکنده سخت شده مس با ساختارنانو می باشد. این آلیاژها با رسانایی الکتریکی و حرارتی و استحکام بالا در صنایع الکتریکی و جوشکاری کاربرد گسترده ای دارند. بدین منظور آلیاژسازی مکانیکی با آسیاکاری مخلوط پودرهای مس و آلومینیوم در یک آسیاب گلوله ای سیاره ای به منظور تولید محلول جامد انجام گرفت. مخلوط پودر با ترکیب مس و ۳ درصد وزنی آلومینیوم در زمان های مختلف آسیا شد. نسبت وزنی گلوله به پودر ۱۵:۱ بود و از اتانول به عنوان عامل کنترل فرایندPCA) استفاده گردید. پودر حاصل با میکروسکوپ الکترونی روبشیSEM) و دیفراکتومتر اشعه ایکسXRD) آنالیز شد. از تصاویر میکروسکوپ مورفولوژی و اندازه ذرات و از نتایجXRD پارامتر شبکه، اندازه متوسط کریستال ها و کرنش داخلی تعیین شد. تغییر پارامتر شبکه مس و تغییر کرنش داخلی با افزایش زمان آسیاکاری بصورت افزایشی و تغییر اندازه کریستال های آن کاهشی بود