سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زینب رحمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمد حسین عنایتی – استادیار

چکیده:

آلیاژسازی مکانیکی مخلوط پودرآلومینیوم و گرافیت به منظور تولید آلیاژ آلومینیوم پخش سخت شده با ذرات کاربید آلومینیوم مورد مطالعه قرارگرفت تغییرات ایجاد شده درمرفولوژی و ساختار داخلی ذرات پودر بوسیله پراش پرتوایکس و میکروسکوپ الکترونی روبشی ارزیابی شد نتایج نشان داد که درا ثر آلیاژسازی مکانیکی ذرات گرافیک درون زمینه آلومینیم پخش می شوند بدون اینکه کاربید آلومینیوم تشکیل شود همچنین مشخص شد که آلیاژ سازی مکانیکی باعث ریزتر شدن اندازه دانه های آلومینیوم تا حد ۲۵ نانومتر می شود اما با انجام عملیات حرارتی برروی پودرآلیاژسازی مکانیکی شده فاز کاربید آلومینیوم با اندازه ذرات درحد ۱۵ نانومتر تشکیل می گردد وجودذرات کاربید آلومینیوم درزمینه مانع از رشد دانه های آلومینیوم درحین عملیات حرارتی می شود بطوریکه اندازه دانههای آلومینیوم پس از عملیات حرارتی تغییر چندانی نمی کند.