سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جهان شیرزاداجیرلو – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغان ومربی جمعیت هلال احمر
شیرین شیرزاداجیرلو – دانشجوی رشته تربیت بدنی

چکیده:

محیط زیست کره ما از جهات گوناگون تحت فشار شدیدی قرار گرفته است . آب و هوا به علل مختلف در حال تغییر است ، صحراها گسترش پیدا می کنند ، از وسعت جنگلها که ششهای طبیعت اند کاسته می شود که اثرات طغیان آبها و خشکسالی ناشی از آن ضررهای جانی و مالی بسیاری به همراه دارد و حوادث طبیعی سهمناکتر و مخربتر می گردد . آبهای زیرزمینی ، رودخانه ها ، دریاچه ها و حتی اقیانونسها آلوده شده و سیستم اکولوژی آبها در حال تخریب است از تعداد گونه های حیوانات ، پرندگان ، گیاهان و دیگر موجودات زنده به علت آلودگی و نامساعد شدن محیط زیست کاسته می شود و برخی از منابع طبیعی رو به اتمام است و شاید از همه بدتر آلودگی روزافزون هوایی است که استنشاق می کنیم و سلامتی انسانها را تهدید می کند و به طور کلی چنین به نظر می رسد که طبیعت زیبا و اعجاب انگیز ما در حال نابودی تدریجی است . تمامی این اتفاقات و نقصانها کم و بیش ناشی از عملکرد خودخواهانه و بی منطقی انسانها که در چند دهه اخیر نسبت به قبل سرعت و قدرت بیشتری گرفته است . و در آینده ای نه چندان دور دود این خرابکاریها به چشم خود انسانها خواهد رفت .