سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی جریان و آلودگی هوا

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مریم اره جانی – دانشجوی دکتری، مهندسی شیمی
داود کاه فروشان – عضو هیأت علمی، مهندسی شیمی
اسماعیل فاتحی فر – عضو هیأت علمی، مهندسی شیمی

چکیده:

کیفیت هوای محیط بسته، به دلیل اثر مستقیم آن بر سلامتی و آسایش انسان اهمیت زیادی دارد. نتیجهی بررسیها و تحقیقات نشان میدهد که همواره محیطهای بسته ۵ تا ۱۰ برابر آلودهتر از محیطهای باز مجاورخود هستند و این درحالی است که ۸۰ % اوقات و ساعات زندگی انسانها در محیطهای بسته سپری میشود. افرادی که ساعت های متوالی در یک اتاق بسته مینشینند؛ به علت کمبود اکسیژن و انباشتگی آلایندهها، بیشاز حد معمول دچار سردرد، گلودرد، سوزش چشم، سرماخوردگی، ناراحتیهای قلبی و تنفسی، حساسیت و آنفلوانزا می شوند. در این پژوهش مطالعهای در مورد کیفیت هوای محیطهای بسته، آلایندههای شاخص درمحیطهای بسته و منابع تولیدکنندهی آنها انجام شده است. نتایج این مطالعه نشان داد که بر اساس تحقیقات گزارش شده نوع فعالیت در محیط بسته بهخصوص نوع سوخت مورد استفاده در سیستمهای گرمایشی، نوع تهویه، طراحی ساختمان و مواد موجود در آن، کیفیت هوای فضای بیرون و از همه مهمتر نوع منابع آلاینده بر میزان آلایندهها در محیط بسته تأثیر دارند