سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

فاطمه حسینی – دانشجوی علوم سلولی و مولکولی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان

چکیده:

با توجه به گسترش شهرها و افزایش منابع آلاینده های هوا، هوای اغلب شهرهای بزرگ و صنعتی آلوده می باشد . ما کشورتولید کننده نفت و گاز هستیم که خود نفت و تولیدات نفتی یکی از آلوده سازهای کره زمین هستند که باید جایگزین بشوند، از طرف دیگر ما کشوری هستیم که امکانات استفاده از انرژی خورشیدی و بادی و حتی زمین گر ا م یی فراوانی در اختیار داریم. آلودگی هوا به این صورت تعریفشده است که هر جسم خارجی که وارد هوا شود و هر عاملی که نسبت معمولی مواد تشکیل دهنده هوا را تغییر دهد به طوری که مقدار آنها در طی زمان باعث خسارت به حیات انسان، حیوان و گیاه گردد . مواد آلوده کننده هوا نیز عبارتند از هر نوع ماده گازی، مایع، جامد و یا آمیخته ای از آنها که در هوای آزاد پخش می گردد و باعث آلودگی هوا می گردد، مانند دود، دوده، ذرات معلق، ذرات رسوب کننده، اکسید های گوگرد، اکسید های نیتروژن، اکسیدهای کربن، اکسیدکننده ها، اسیدها، اوزون، مواد رادیو اکتیو، آمونیاک و باران های اسیدی.لذا آگاهی نسبت به جوانب مختلف این مسأله از اهمیت به سزائی برخوردار می باشد چرا که این آلودگی سلامت شهروندان را به مخاطره افکنده با شناخت دقیق آن امکان جلوگیری یا کاهش خطرات آن وجود دارد. موارد زمین شناختی بسیاری وجود دارند که از آلودگی هوا تأثیر می پذیرند به عبارت دیگر باعث آلودگی محیط زیست می گردد . در این گفتار تلاش بر این است که عوامل آلوده کننده هوا از جهات مختلف بررسی گردیده و تأثیر آن بر محیط های زمین شناسی بحث گردد .