سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس مدیریت آلودگی هوا و صدا

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محسن روشنی – کارشناس پایش شرکت کیفیت هوا
حسین کاکویی – مدیر گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت دانشگاه تهران
محمد علی نجفی – مدیر بخش پایش مدلسازی شرکت کنترل کیفیت هوا

چکیده:

باتوجه به واردات سالهای گذشته ازبست و استفده و تولید محصولات آزبستی و مضرات استفاده از این ماده برسلامتی انسان شرکت کنترل کیفیت هوا ازسال ۱۳۸۸ اقدام به اندازه گیری میزان آزبست موجود درهوای شهرتهران می نماید و این مقاله به بررسی غلظت آزبست درنقاط مختلف شهرتهران دراین مدت می پردازد دراین تحقیق اندازه گیری غلظت ازبست براساس روش ۷۴۰۰ نایوش صورت گرفت و طی سه سال ۱۳۸۸و۸۹و۱۳۹۰ درماه ها یمختلف و نقاط مختلف شهر تهران اندازه گیری انجام شده است تعدادنمونه برداری انجام شده این سالها به ترتیب برابر ۳۱و۹و۳۲ عدد و درمجموع ۷۲ عدد می باشد نقاط مختلف شهر تهران دراین مقاله به پنج منطقه شمال جنوب، غرب و شرق و مرکز تقسیم بندی شده و باتوجه به سال فصل ماه و منطقه غلظت آزبست درنمونه ها مورد تحلیل قرارگرفت برای جمع آوری نمونه ها ازپمپهای فردی استفاده شد و طی ۸تا۱۲ ساعت و درطی روز نمونه ها برروی فیلترهای ممبران با قطر۲۵میلیمتر جمع آوری گردید نمونه ها پس از اماده سازی درآزمایش معتمد آزبست با استفاده ازمیکروسکوپ فاز کنتراست و پولاریزان تعیین مقدار شدند لازم به ذکر است کاراماده سازی و تعیین غلظت آزبست از نمونه ها توسط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام گرفت