سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعید مولایی خواجه – دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آذربای
حسن قلی پوراقدم یامچی – دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آذربای

چکیده:

بسیاری از اندیشمندان بر این باورند که آلودگی هوا زمانی قابل تعریف است که با شاخص های فنی و تخصصی توأم باشد.آلودگی هوا را هر گونه مواد و انرژی مضر که مستقیم یا غیرمستقیم در هوا یا « به همین جهت گارنر در دیکشنری حقوقی خود.(۲۲ ، تعریف کرده است (موثقی، ۱۹۳۱ » فضا انتشار یافته بگونه ای که به محیط زیست، رفاه یا سلامتی عمومی آسیب وارد کند برخی از کشورها از جمله فرانسه آلودگی هوا را به ورودی مستقیم یا غیرمستقیم مواد در هوا و فضاهای بسته توسط انسانکه دارای آثار زیانبار به محیط طبیعی و خطرناک برای سلامتی بشر و منابع بیولوژیک و اکوسیستم ها موثر بر تغییرات آب و هوایی خسارت زا نسبت به اموال و اشیاء و باعث ایجاد مزاحمت های بیش از حد بویایی می شود تعریف نموده اند (مشهدی، .(۲۲۲ ،۱۹۱۱آلودگی هوا یکی از منابع شایع آلودگی است. تلاش کشورها برای توسعه و پیشرفت با استفاده از سوخت های فسیلیافزایش یافته است. مقر اصلی آلودگی هوا کشورهای پیشرفته جهان هستند که با افزایش میزان دی اکسید گوگرد سلامت تماممردم جهان را به خطر انداخته اند. کاهش لایه ازُن در برخی از مناطق جهان بویژه در قطب شمال و استرالیا نگرانیهای بین المللی را دامن زده است، این امر موجب آسیب مستقیم نسوج بشری و ابتلا به بیماری های گوناگون می گردد (هادی هدایت.(۱۰۳ ، آثار، ۱۹۳۱ آلودگی هوا دلایل گوناگون دارد از جمله دودکشی یا پالایشگاه های پتروشیمی، فعالیت های کشاورزی، انواع صنایع سنگینو سبک، ترافیک، انواع وسایل موتوری، آتش بازی های جشن ها، پرتاب ماهواره ها، پخت غذا و استفاده از سوخت های فسیلی از .(۲۲ ، اهم این موارد است