سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمیده سادات میروکیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست،دانشگاه تهران
ناصر حاجی زاده ذاکر –

چکیده:

محیط زیست دریایی خلیج فارس به علت شرایط اکولوژیک خاصی که دارد و بهره گیری هایی که از این محیط و منابع آن می شود در معرض مخاطراتی به طور مستمر قرار گرفته است. دهها واحد سکوی شناور نفتی در سواحل ایرانی خلیج فارس، اطراف جزایر و حتی آبهای بین المللی منطقه در دست بهره برداری است. جزیره خارک به علت نفت خیز بودن، از جمله مهمترین سواحل خلیج فارس است که بیشترین میزان آلودگی را نیز وارد آبهای خلیج می کند. این آلودگی ها از طریق فعالیتهایی مانند استخراج نفت خام و حمل آن به طرق مختلف، تردد های سنگین به جهت نقل و انتقال نفت و متعلقات آن، فعالیتهای صنعتی و پسابهای صنایع نظیر پالایشگاهها و کارخانجات در این جزیره به وجود آمده و سبب ایجاد آلودگی در آب می گردند و آسیبهای جدی و زیان آور را به اکوسیستم دریا وارد می سازند. از اینرو در این مقاله به خلاصه ای از آلودگیهای منطقه به ویژه آلودگی نفتی، منابع ورودی و میزان آنها در منطقه نفت خیز جزیره خارک پرداخته شده است تا با آگاهی از این موارد، راههایی برای کاهش این آلودگی ها ایجاد شود.