سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

یعقوب جادی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی دریا گرایش آلودگ
علیرضا صفاهیه – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر.
عبدالعلی موحدی نیا – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر.

چکیده:

سموم زیستی، سمومی هستند که به وسیله انواع خاصی از جلبک های میکروسکوپی (تقریبا ۵۷ ٪ گونه های شکوفایی جلبکی مضر ازجنس داینوفلاژله ها هستند) که در آب های دریا حضور دارند به وجود می آید. ترکیب چند عامل دمای مناسب، نورخورشید، جریانات،شوری، مواد مغذی، عناصر کمیاب، ویتامین ها و مواد شیمیایی می تواند باعث افزایش سرعت تولیدمثل پلانکتون یا در اصطلاح علمیشکوفایی شود. این شکوفایی ها که در بعضی اوقات به شکوفایی جلبکی مضر نیز معروف هستند به این دلیل مضر نامیده می شوند که پتانسیل ایجاد بیماری را دارند. نرم تنان از لحاظ تغذیه ای جزو گونه های فیلترفیدر هستند که در واقع هر چیزی که در محیط اطرافباشد را با فیلترکردن مورد تغذیه قرار می دهند و از آنجایی که جلبک ها یکی از منابع غذایی نرم تنان می باشند در نرم تنان می توانداین شکوفایی جلبکی مضر را انتقال دهند و وقتی که نرم تنان این جلبک های حاوی سموم را می خورند این سموم در بدن آنها باقی می ماند و بدین سبب میزان زیادی از سموم در بافت های نرم تنان تجمع پیدا می کند. سموم زیستی برای نرم تنان مضر نیست و می تواند در بدن آنها تجمع پیدا کند و برای گونه هایی که از نرم تنان تغذیه می کنند ممکن است کشنده باشد. ضررهای اقتصادی زیادی در اثر مرگ و میرهای زیاد در ماهی های صنایع پرورشی وجود دارد که به آسانی قابل محاسبه است.اگرچه سموم ممکن است باعث اثرات تحت کشندگی شامل افزایش استرس و کاهش اشتها می شوند ولی نتیجه آن باعث کاهش رشد در کل ماهی ها می شود