سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

شیما مرزبان شیرخوارکلائی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن ، دانشجوی کارشناسی ارشد آلودگی محیط
ایمان مرزبان شیرخوارکلائی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی ، دانشگاه کشاو
احسان مرزبان شیرخوارکلائی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ساخت و تولید ، دانشگاه صنعتی انوش

چکیده:

قالبهای ماسه-رزین (NO- bake mold) ، شبیه قالبهای ریخته گری ماسه ای معمولی هستند که در آنها ، فلز مذاب به درون یک قالب ساخته شده از مخلوط ماسه ، رزین سخت شونده سریع (Quick-setting resin) و یک کاتالیزور ، ریخته شده و آنقدر در قالب باقی می ماند که کاملاٌ منجمد وسخت گردد. فلز مذاب باید به آرامی در چاله دهانه قالب ریخته شود که از آنجا از طریق یک کانال عمودی و راهگاه به حفره قالب وارد شود (سطح مقطع راهگاه ، سرعت ورود به داخل حفره قالب را کنترل می کند) پس از پر شدن حفره قالب ، فلز مذاب وارد کانال تغذیه می شود تا فرم قطعه کار باقی بماند . پس از انجماد کامل ، قالب باید خرد شده و قطعه کار را از آن جدا نمود. با این روش می توان قطعاتی با فرمهای مختلف و متنوع تولید کرد تقریبا هر فلزی که قابل ذوب باشد را می توان به عنوان ماده اولیه در این فرآیند استفاده کرد. آلودگی ناشی از صنایع منبع اصلی آلودگی است که در اثر فعالیتهای مصنوعی ایجاد می‌شود. بکارگیری روشهای مناسب کنترل آلودگی در کاهش آلودگی منابع کمک خواهد کرد. ریخته گری یک صنعت پر مصرف انرژی است که باید انرژی را فشرده و حساب شده مصرف کرد باید یک سیستم مدیریت انرژی طراحی و مدیریت گردد. برای کاهش اتلاف انرژی و رسیدن به یک الگوی مصرف انرژی ، بخش اصلی آن روند ممیزی انرژی است باید طوری کنترل کرد که هزینه های انرژی هم کاهش یابد. انرژی مورد نیاز در کوره ریخته گری دوار از سوخت(مازوت و گازوئیل) و گاز است.