سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی پزوهشهای آبزیان و اکوسیستم های آبی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مریم اهدایی – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات گی

چکیده:

در دهه های اخیر تجمع الاینده های نفتی در دریاها و اقیانوس ها به شدت افزایش یافته است بیش از ۹۰% صادرات ایران را مواد نفتی تشکیل میدهد و منطقه خلیج فارس بزرگترین قطب تامین نفت و گاز در ایران میباشد محیط زیست این منطقه بر اثر فعالیت های گوناگون به ایجاد الودگی ناشی از استخراج و نشت نفت به دریا دچار تحولاتی شده که این منطقه را به یکی از الوده ترین مناطق دریایی از نظر زیست محیطی تبدیل کرده است به نحوی که میتوان گفت کمتر نقطه ای در جهان با چنین ابعادی در ویرانی محیط زیست مواجه بوده است شرایط هیدرولوژی جریانات ابی و … همگی موجب افزایش بحران میگردد بطوریکه علاوه بر اثرات حاد و سریع پس از بروز الودگی در منطقه اثرات مزمن همچنان ادامه داشته و قابل مشاهده میباشد کاهش قدرت بازسازی ذخایر ناهنجاری های اکولوژیکی تغذیه نفت توسط ابزیان از بین رفت ظلانکتون های جانوری کاهش در میزان صید و صیادی ورود فلزات سنگین در بافت ها و اندام های ابزیان به ویژه ماهیان و احتمال انتقال به انسان تاثیر بر اکوسیستم های مانگرو و… از عمده ترین معضلات ناشی از الودگی نفتی محسوب میشوند جلوگیری یا کاهش پیامدهای ناشی از الودگی در محیط زیست دریایی مستلزم توجه بیشتر به منابع ابی رعایت و بکار گیری قوانین ملی و بین المللی و… موجب توسعه پایدار در منطقه خواهد در منطقه خواهد شد همچنین ارائه راهکارهایی همچون اقدامات پیشگیرانه جهت جلوگیری از الودگی کاربرد استراتژی های حفظت از مناطق حساس انجام مطالعات کاربردی و … ضروری بنظر میرسد.