سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نیکو بیاتی چالشتری – دانشجوی کارشناسی ارشد آلودگی های محیط زیست، دانشگاه علوم و تحقیقات خو
اعظم السادات حسینی –
زهرا تمیمی –
فاطمه بهلول –

چکیده:

پیشرفت سریع در زمینه های مختلف علم و تکنولوژی در سالهای اخیر، دخالت انسان در محیط زیست طبیعی و سیستم های فیزیکی، اکولوژیکی و بیولوژیکی وابسته و در نتیجه اثرات منفی نامطلوب و پیشبینی نشده مختلف در محیط زیست را تشدید کرده است. امروزه یکی از مهمترین مشکلات اکولوژیکی، آلودگی الکترومغناطیسی در محیط زیست است. شدت تابش الکترومغناطیسی چنان فراگیر شده و در حال حاضر به عنوان یکی از شکلهای آلودگی نهان و بی صدا شناخته شده است که ممکن است به طور زیان آور از راه های گوناگون بر اشکال حیات تأثیرگذار باشد. استفاده از تلفن های همراه در سالهای اخیر در جهان افزایش یافته است که به نوبه خود به این آلودگی می افزاید. از میان گونه های غیر انسانی، به نظر می رسد که تاثیر این امواج بر روی پرندگان و حشرات نسبتاً مشهودتر باشد. امواج الکترومغناطیسی با تاثیر روی سیستم های مختلف موجودات، سلامت آنها را در معرض خطر قرار می دهند. در این مقاله، اثرات زیست محیطی میدانهای الکترومغناطیسی (EMF) بر روی پرندگان و حشرات بویژه زنبور عسل مورد بررسی قرار گرفته است.