سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نرگس خوش رای – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه خوارزمی تهران
بهزاد مهرابی – دانشیار گروه زمین شناسی، دانشگاه خوارزمی
فریبرز مسعودی – دانشیار گروه زمین شناسی، دانشگاه شهید بهشتی
حمیدرضا پیروان – استادیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

روستای قلندر در شمال شرق شهرستان اهر قرار دارد. به گزارش مرکز بهداشت منطقه مبنی بر بروز آثار فلوئورسیس دندانی، ازمنابع آب این منطقه نمونه برداری به عمل آمد. در اندازه گیری های اولیه مشخص شد که مقادیر فلوراید در آب بالاتر از حد استاندارداست. بر مبنای بررسی منابع آب منطقه، آب روستای قلندر آلوده به فلوئور بوده و چند روستای دیگر این منطقه در شرف آلودگی دسته بندی شدند. همزمان با مطالعات آلودگی منابع آب سنگ های منطقه که عمدتا آذرین هستند نیز مورد بررسی قرار گرفت. مقادیر فلوئور در سنگ با K2O و P2O5 نسبت مستقیم دارد و مناطق تشکیل شده از سنگ های آلکالی، بیشترین زمینه را برای آلوده سازیمنابع آب به فلوئور دارند. منشأ آلودگی احتمالاً تراکی آندزیت هایی است که بیشتر منطقه را پوشانده اند. بررسی های انجام شده به منظور تعیین فرایند ایجاد این آلودگی ها نشان داد که واکنش آب سنگ در سنگ های آذرین منطقه مورد مطالعه در زمان طولانی منجر به – آزاد شدن فلوئور و ورود آن به منابع آب شده است. دگرسانی شدید در برخی سنگ ها موید رخداد گسترده واکنشهای آب سنگ در -منطقه است. میزان فلوئور در نمونه های خاک نیز مورد اندازه گیری قرار گرفت. با توجه به نتایج بدست آمده از این تحقیق پیشنهادمی شود قبل از مصرف آب های آلوده منطقه، اقدام لازم برای حذف فلوئور انجام گیرد