سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدیه سلمان زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست، دانشکده مهندسی عمران، دانشگ
محسن سعیدی – دانشیار گروه آب و محیط زیست، دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران)

چکیده:

۴۹ نمونه از غبارات خیابانی از کناره چند خیابان اصلی از شرق و پایانه مسافربری جنوب تهران و یک نمونه از محوطه درون دانشگاه علم و صنعت ایران در فصل تابستان و در شرایط آب و هوایی خشک جمع آوری و غلظت فلزات آهن، منگنز، روی، سرب، نیکل، کروم، مس، لیتیم و کادمیم در آن ها اندازه گیری شد. منابع احتمالی آلاینده ها با استفاده از آنالیز همبستگی و آنالیز اجزای اصلی شناسایی، هم چنین با استفاده از ضریب غنی سازی اثرات احتمالی فعالیتهای انسانی بر غلظت فلزات سنگین ارزیابی شد. نتایج غلظت های بالای فلزات سرب، مس، روی،آهن، کروم و نیکل را نشان داد. تحلیل نتایج نشان داد آلودگی می تواند ناشی از فعالیتهای مختلف انسانی از جمله ترافیک سنگین خودروها باشد. با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت شدت آلودگی کادمیم در این مطالعه نسبت به سایر فلزات سنگین بیش تر و در نتیجه اثرات جدی تری بر محیط زیست و سلامت شهری خواهد داشت. محاسبات مربوط به ریسک اکولوژیکی نیز با استفاده از روش هاکانسون انجام گرفت. تمامی نقاط مورد مطالعه ریسک اکولوژیکی بالایی را نشان می دهند