سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس مدیریت آلودگی هوا و صدا

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آزاده عظیمی – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری_دانشگاه تربیت معلم
امین فرجی ملائی – پژوهشگر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی_دانشجو
احمد پور احمد – استاد دانشکده جغرافیا_دانشگاه تهران

چکیده:

آلودگی صوتی حاصل فعالیت های انسان درشهرهاست ساخت و سازو کارهای عمرانی حمل و نقل زمینی ریلی جادها ی و هوایی آمدوشد های درون شهری ترافیک فعالیت های صنعتی کارگاهی و تجاری ازمنابع اصلی آلودگی هوا و صدا درشهرهاست آلودگی صوتی محصول فرعی By product فعالیت است سروصدا به دو گونه اصلی مزاحم شهروندان است یکی درسطح نزدیکی منبع سروصداست اثرمیگذارد و دوم با افزایش صدای زمینهBackground حالت سکوت و ارامیش شهر درمقایسه با اراضی بازوروستاها را برهم زده و باعث سلب آرامش شهروندان میشود سروصدا مانندآلودگی هوا و مواد شیمیایی سمی یک خطر زیست محیطی برای سلامت انسان است کشور ایران به عنوان یکی از کشورهای پرجمعیت جهان طی سالهای ۱۳۳۵تا۱۳۸۰ جمعیتش ۶٫۳ برابر افزایش یافته درحالیکه این رشد برای جمعیت جهان کمتر از۲/۳ برابر بوده است باتوجه به اینکه بخش عمده جمعیت کشور درشهرها ساکن هستند و سبک زندگیدنیای امروز تغییر کرده است لزوم به کارگیری تدابیری موثر ازسوی سازمان ها و ارگانهایی که درمدیریت شهری نقش تعریف شده ای دارنددرکاهش انواع آلودگی ها به ویژه الودگی صوتی احساس میشود.