سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی انرژی و محیط زیست کرمان

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مژگان دهقانی – کارشناس ارشد زمین شناسی زیست محیطی
احمد عباس نژاد – استادیار بخش زمین شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

سرب از نظر انتشار گسترده ترین عنصر سنگین و سمی در محیط زیست است که بویژه از زمان مصرف آن در بنزین از پراکنش بسیار وسیعی در سط ح جهان برخوردار است بطوریکه از یخهای قطبی تا رسوبات اعماق دریاها اثرات آن را می توان دریافت دراین پژوهش به منظور بررسی تغییرات غلظت سرب در دشت انار تعداد ۲۱ نمونه از چاه های سراسر دشت در اردیبهشت سال ۱۳۸۸ برداشت گردید و پس از آنالیز و کنترل نتایج نقشه هم غلظت و نمودار متوسط غلظت سرب در مناطق تغذیه میانی و انتهایی دشت ترسیم و تفسیر گردیدند. با توجه به اینکه غلظت سرب در بیشتر نمونه های بخش میانی و انتهایی دشت بالا و در برخی نمونه ها بیش از ۱۰ ppb است منبع سرب این قسمت جاده اصلی منطقه جاده کرمان – یزد فرض می شود.