سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جریان و آلودگی آب

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حمیده حامدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی آلودگی های محیط زیست
نغمه مبرقعی دینان – استادیار دانشگاه شهید بهشتی
سیدعباس رسولی – دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی آلودگیهای زیست محیطی
نسترن رازقی –

چکیده:

امروزه رشد شهرنشینی تغییرات سریعی درروند توسعه و میزان جمعیت شهرها رقم زده ا ست قسمتی از شهر که بطور کامل درمحدوده شهری قرار داشته و کلیه بارش واقع شده برروی ان از یک نقطه خروجی درداخل مرز شهر تخلیه می شود حوزه آبخیز شهری نام دارد دراین حوزه بهدلیل افزایش سهم سطوح نفوذ ناپذیر نسبت به سطوح با نفوذپذیری طبیعی بخش اعظم بارندگی ها به رواناب تبدیل می شود این رواناب ها با حمل آلاینده ها از سطوح شهری مشکلات متعددی در مناطق شهری ایجاد می کنند با این حال متاسفانه تاکنون مدیریت صحیحی برانها اعمال نشده است هدف ازاین پژوهش بررسی وضعیت آلودگی رواناب های شهری و معرفی بهترین اقدامات مدیریتی برای کنترل آنها می باشد بدین منظور با انجام مطالعات کتابخانه ای و مرور دستورالعمل های مدیریت رواناب شهری درسایر کشورها اهمیت بحث روانابهای شهری و ضرورت تدوین دستورالعملهای مربوط به مدیریت آنها درکشور بیش از پیش آشکار شد.