سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

حسین کیانپور – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست

چکیده:

آلودگی هواعبارت است ازحضور یک و یا بیش ازیک آلاینده درهوای ازاد مانندگردوخاک دودغلیظ گاز مه آلود بوی نامطبوع به مقدار کالی با خواص مشخص و مداوم که میتواند زندگی انسان گیاه و جانوران و اصول انسانی را به مخاطره اندازد اولین آلاینده های هوا احتمالا دارای منشا طبیعی بودها ند دودبخاربدبو خاکستر و گازهای متصاعد شده از اتشفشانها و آتش سوزی جنگلها گردوغبار ناشی ازتوفانها درنواحی خشک درنواحی کم ارتفاع مرطوب و مه های رقیق شامل ذرات حاصل ازدرختهای کاج و صنوبر درنواحی کوهستانی پیش ازآنکه مشکلات مربوط به سلامت انسان ها و مشکلات ناشی ازفعالیت های انسانی محسوس باشند کلا جزئی ازمحیط زیست ما به شمار میرفتند به استثنای موارد حاد نظیر فوران اتشفشان آلودگیهای ناشی ازمنابع طبیعی معمولا ایجاد چنان مشکلات جدی برای حیات جانوران و یا اموال انسانها نمی کنند این درحالی است که فعالیت های انسانی ایجاد چندان مشکلاتی ازنظر الودگی می نمایند که بیم آن میرود که بخشهایی ازاتمسفرزمین تبدیل به محیطی مضربرای سلامت انسانها گردد.