سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سهیل احمدی – دانشجوی دکتری مهندسی محیط زیست دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
سیاوش صدیقیان – دانشجوی دکتری مهندسی محیط زیست دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
سعید گیتی پور – دانشیار دانشگاه تهران

چکیده:

آلودگی خاک توسط فلزات سنگین سمی و پتانسیل انجام عمل آلوده سازی آب زیرزمینی از مشکلات رایج در بسیاری از سایت های مواد سمی خطرناک می باشد. این آلودگی ها شامل مناطق صنعتی و یا تجاری که در آنها عمل نگهداری و دفن این مواد به صورت نامناسب صورت می گیرد کاملا چشمگیر می باشد. این تحقیق با هدف بررسی میزان آلودگی خاک محوطه پالایشگاه تهران به فلزات سنگین کروم و کادمیوم و بررسی روش های آلودگی زدایی این فلزات از خاک و پیشنهاد روش نهایی جهت رسیدن به بالاترین میزان کارایی صورت پذیرفته است .برای انجام این تحقیق ، تعداد ۳۰ عدد نمونه از کف حوصچه تبخیر شماره ۲ پالایشگاه نفت تهران برداشته شد و با استفاده از روش جذب اتمی میزان غلظت فلزات کروم و کادمیوم در آنها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل در آنالیز نمونه ها نشان داد که غلظت کروم و کادمیوم در خاک به ترتیب ۴/۴۸۴ و ۵۸/۲۳ پی پی ام می باشد که با توجه به مقادیر استاندارد این آلاینده ها در خاک، وضعیت خاک در حالت آلودگی شدید و خطرناک می باشد. همچنین در این پژوهش روش های رایج جهت پاکسازی خاک مورد بررسی قرار گرفته و مزایا و معایب هر روش به تفضیل بیان گردید. و در آخر با توجه به شرایط موجود در خاک محوطه و میزان آلودگی این خاک به فلزات سنگین ذکر شده و با در نظر گرفتن میزان اجرایی بودن روش پالایش ، روش پاکسازی شستشوی خاک با استفاده از اسید ها به عنوان روش پیشنهادی مطرح گردید .