سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرید مر – عضو هیئت علمی بخش علوم زمین دانشگاه شیراز
ساره کارگر – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی دانشگاه شیراز

چکیده:

یکی از راه های ورود فلزات سنگین بالقوه سمناک به محیط زیست و بوم سامانه خاک، کارخانه های ذوب کانسنگ های فلزی هستند. در این مطالعه غلظت فلزات سنگین در خاک اطراف کارخانه ذوب روی در جزیره قشم بررسی شد. نتایج نشان می دهد که خاک اطراف کارخانه نسبت به فلزات سنگین به ویژه فلزات As, Cd, Zn و Pb به شدت آلوده شده است. با افزایش فاصله از کارخانه از میزان آلودگی فلزات آلاینده کاسته می شود. محاسبه شاخص غنی شدگی انسان زاد نشان می دهد که افزایش غلظت فلزات Zn و As, Cd, Pb درخاک ناشی از فعالیت کارخانه ذوب روی در این منطقه می باشد. محاسبه ضریب همبستگی بین فلزات سنگین نیز تایید کننده نقش کارخانه ذوب روی در آلودگی خاک در منطقه می باشد.