سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی سلامت، محیط زیست، و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

علی رنجبر جعفرآبادی – دانشجوی کارشناسی مهندسی محیط زیست دانشگاه شهید چمران اهوز
سواماز عموشاهی – دانشجوی مهندسی محیط زیست دانشگاه شهید چمران

چکیده:

یکی از مهمترین منابع آبی قابل استفاده ی اجتماعات انسانی ، رودخانه ها می باشند که نقش مهمی از نظر تامین بخش عمده آب مورد نیاز در کشاورزی، صنایع و مصارف شرب بر عهده دارند و از شریانهای مهم اقتصادی و اجتماعی جوامع مختلف بشری به شمارمی آید. فعالیتهای انسانی در عرصه های مختلف، فاضلاب شهرها و کارخانجات می باشند که در نتیجه مصرف آب توسط انسان، تغییرات اساسی در خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و میکروبیولوژی آن ایجاد شده و متاسفانه اغلب فاضلابها بدون هیچ گونه محدودیت جدی در مسیر رودخانه ها تخلیه می شوند. امروزه مدیریت در برداشت و مصارف آب به توان و پتانسیل آبدهی و کیفیت منابع آب وابسته است و به همین دلیل این مقاله سعی دارد تا کیفیت آب رودخانه مارون را از لحاظ پارامترهای شاخص کیفی که بر اساس نوع مصرف تنظیم گردیده است را مورد ارزیابی قرار دهند . ۸ ایستگاه مطالعاتی تعیین شد و نمونه برداری و آزمایش بعمل آمد . روش اندازه گیری پارامترها بر مبنای روش های ارائه شده در کتاب استاندارد متد می باشد. شاخص کیفی داده ها با بکارگیری مقادیر پارامترهای اندازه گیری شده در رابطه های مربوط به شاخص محاسبه شده و براساس جدول طبقه بندی ۱ NSFWQI ، بصورت کیفی طبقه بندی شدند.عدد محاسبه شده برای شاخص کیفیت آب برای ماه خرداد و تیر به ترتیب ۷۵ و ۷۳ بدست آمد که با توجه به جدول شاخص NSFWQI هر دو در طبقه خوب طبقه بندی می شود.