سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیداقبال هاشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی ، دانشگاه محقق اردبیلی
عقیل مددی – دکتری ژئومورفولوژی ، عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

دریای خزر در ادوار گذشته تاریخ کارکرد های متفاوت و فراوانی داشته و دارد . زمانی که دانش و تکنولوژی بشر هنوز به این حد پیشرفت نکرده بود ، تمام فعالیتها و استفاده هایی که از طریق دریای خزر می شد به نحوی بود که دریا توان خود تنظیمی داشت و قادر به ایجاد تعادل در اکوسیستم خود بود . از همان زمانهای قدیم ارزش این دریا بر همگان آشکار بود ، که از ان جمله ، مسیر ارتباطی بین کشورها و منبع تغذیه بسیاری از آبزیان و تأمین کننده منابع غذایی انسانها و منافع اقتصادی او بوده و هست . اما امروزه به دلیل پیشرفت روزافزون تکنولوژی و همچنین اهمیت نفت و مواد غذایی ، در نتیجه افزایش جمعیت ، منابع آلوده کننده این بزرگترین دریاچه جهان در حال افزایش و تنوع است ، به نحوی که شاهد ظهور آلودگی های طبیعی همانند ظهور شانه داران و شکوفایی جلبکی در دریای خزر هستیم ، که درطی چند سال گذشته و اخیر خسارت های زیست محیطی جبران ناپذیری را به امنیت اکوسیستم دریای خزر وارد کرده است . ظهور و انتقال این جانوران به دریای خزر باعث شده که بسیاری از آبزیان بومی دریای خزر ازبین بروند . که دراین تحقیق تأثیرات این جانداران بیان و نقشه پراکندگی آنها تهیه می گردیده است