مقاله آلودگی صوتی در بیمارستان های دولتی شهرستان بابل در سال ۱۳۹۱ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین ۱۳۹۳ در مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل از صفحه ۶۴ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: آلودگی صوتی در بیمارستان های دولتی شهرستان بابل در سال ۱۳۹۱
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلودگی صوتی
مقاله مقادیر آستانه مجاز
مقاله بیمارستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اصغرنیا حسینعلی
جناب آقای / سرکار خانم: تیرگر آرام
جناب آقای / سرکار خانم: عمویی عبدالایمان
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح سیده حوریه
جناب آقای / سرکار خانم: خفری ثریا
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی علی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: پیکارپرسان فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی داوود
جناب آقای / سرکار خانم: بیکائی سیدبابک
جناب آقای / سرکار خانم: شیرخانی زیبا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: نظر به ضرورت آرامش بیمار در بیمارستان، تراز صوت بیش از حد مجاز می تواند موجب تشدید بیماری و اثر منفی روی کارکنان گردد. لذا این مطالعه به منظور بررسی میزان آلودگی صوتی در بیمارستان های دولتی بابل انجام شد.
مواد و روشها: این مطالعه مقطعی در بهار ۱۳۹۱ در بیمارستان های دولتی بابل انجام شد. با استفاده از صداسنج مدل irrusC Cr: 303 ساخت انگلستان تراز فشار صوت با ملاک قرار دادن به ترتیب ۳۵ و ۳۰ دسی بل شبکه A بعنوان مقادیر آستانه مجاز صوت در روز و شب، اندازه گیری شد. نمونه گیری در بخش های اورژانس، اتاق عمل و مراقبت های ویژه در روز عادی و تعطیل و صبح، ساعت ملاقات و عصر انجام شد.
یافته ها: میانگین تراز صدا در بخش های مختلف در شیفت صبح روزهای عادی و تعطیل به ترتیب ۸۸٫۶۴±۷٫۳۰۳ و ۶۱٫۷۱±۶٫۴۳۵ و در ساعت ملاقات روزهای عادی و تعطیل ۱۷٫۶۲±۹٫۴۴۷ و ۵۱٫۶۲±۵٫۰۹۵ و در شیفت عصر روزهای عادی و تعطیل ۶۰٫۵۷±۹٫۶۹۷ و ۵۹±۸٫۸۴۲ دسی بل بود. بین تراز صدا در صبح و عصر روزهای عادی و تعطیل در بیمارستان های مورد نظر اختلاف معنی داری وجود داشت (P<0.001) ولی در ساعات ملاقات در این دو روز اختلاف معنی داری وجود نداشت.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج این تحقیق پیشنهاد می شود که تدابیر لازم در جهت کاهش و کنترل صوت همراه با اطلاع رسانی و آموزش به پرسنل با هدف ارتقاء کیفیت خدمات در مراکز درمانی و تامین محیط کاری سالم تر برای پرسنل آن ها بعمل آید.