مقاله آلودگی شیمیایی محصول خیار با سموم شیمیایی پی متروزین، دلتامترین، تترادیفون در منطقه دماوند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۵ در مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان از صفحه ۱۱۸ تا ۱۲۸ منتشر شده است.
نام: آلودگی شیمیایی محصول خیار با سموم شیمیایی پی متروزین، دلتامترین، تترادیفون در منطقه دماوند
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باقیمانده سموم
مقاله محصول خیار
مقاله گاز کروماتو گرافی
مقاله منطقه دماوند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهبهانی نیا آزیتا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از مشکلات عمده زیست محیطی، آلودگی خاک ها، آب های جاری و زیرزمینی، گیاهان و محصولات کشاورزی با مواد و سموم شیمیایی است. هدف از پژوهش حاضر بررسی مقادیر باقیمانده سموم مصرف شده در میوه خیار منطقه دماوند می باشد. جهت اجرای این طرح، شش ایستگاه جهت نمونه برداری در منطقه بر اساس پوشش زراعی و باغی و امکان دسترسی انتخاب گردید. از محصول خیار ایستگاه های فوق در زمان ها ی مختلف پاییز و تابستان نمونه برداری شد. زمان های نمونه برداری منطبق با زمان سمپاشی با استفاده از اطلاعات محلی، انتخاب شد.نمونه ها به سرعت جهت عصاره گیری به آزمایشگاه منتقل شدند و تجزیه نمونه ها با استفاده از دستگاه گاز کروماتوگرافی انجام گرفت. یافته های این پژوهش نشان داد مقادیر باقیمانده سموم پی متروزین و تترادیفون در محصول خیار منطقه در بعضی ایستگاه ها بیش از حد مجاز می باشد و این سموم به طور تقریبی در تمام منطقه و ایستگاه های نمونه برداری مورد استفاده قرار می گیرند. مقادیر سم پی متروزین در دو ایستگاه و در دو فصل نمونه برداری با هم دیگر اختلاف معنی دار در سطح .۰۵ داشته اند. از آن جا که محصول خیار روز چین است و سریع به دست مصرف کننده می رسد، باید با توجه به دوره کارنس سموم از این مواد استفاده شود و قبل از حصول اطمینان از پایان این دوره، محصول به بازار عرضه نشود. لازم است هر چندگاه آزمایش هایی برای مشخص نمودن اجرای صحیح قوانین مربوط به سموم به عمل آید. به کشاورزان توصیه می شود برای هر محصول از سموم ویژه آن و در حد نیاز استفاده کنند و از به کار بردن سموم دیگر خودداری شود.