مقاله آلودگی به میکروسپوریدیاهای روده ای در بیماران پیوند کلیه شهر همدان با استفاده از دو روش رنگ آمیزی تریکروم اصلاح شده و کالکوفلور سفید که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در علوم آزمایشگاهی از صفحه ۴۷ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: آلودگی به میکروسپوریدیاهای روده ای در بیماران پیوند کلیه شهر همدان با استفاده از دو روش رنگ آمیزی تریکروم اصلاح شده و کالکوفلور سفید
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله میکروسپوریدیا
مقاله پیوند کلیه
مقاله تریکروم اصلاح شده
مقاله کالکوفلور سفید
مقاله همدان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غریبی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: دادرس فرحناز
جناب آقای / سرکار خانم: مقصود امیرحسین
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح محمد
جناب آقای / سرکار خانم: سعیدی جم مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده زمینه و هدف: میکروسپوریدیا انگل داخل سلولی و اجباری است که به عنوان عامل عفونت فرصت طلب در افراد دارای نقص ایمنی شناخته شده است. تشخیص آزمایشگاهی آن دشوار بوده و رنگ آمیزی با تریکروم اصلاح شده روش استاندارد برای جستجوی این انگل است. هدف این مطالعه شناسایی میکروسپوریدیاهای انسانی در بیماران پیوند کلیه با روش رنگ آمیزی تریکروم اصلاح شده و رنگ آمیزی فلورسنت کالکوفلور سفید بود.
روش بررسی: در سال ۱۳۹۱ تعداد ۱۸۰ نمونه مدفوع از بیماران پیوند کلیه شهر همدان که از زمان پیوند داروهای مهار کننده ایمنی دریافت می کردند جمع آوری شد. از نمونه های مدفوع گسترش روی لام تهیه و برای شناسایی انگل از روش رنگ آمیزی تریکروم اصلاح شده و رنگ آمیزی فلورسنت کالکوفلور سفید استفاده شد.
یافته ها: میانگن مدت پیوند و در نتیجه مدت مصرف داروی مهار کننده ایمنی ۵٫۵ سال بود. با استفاده از این روش یک بیمار مونث آلوده به میکروسپوردیا تشخیص داده شد.
نتیجه گیری: شیوع این عفونت فرصت طلب در بیماران پیوند کلیه پایین بود. می توان نتیجه گرفت احتمالا این بیماران از شرایط بهداشتی نسبتا خوبی برخوردار هستند و در تماس با مخازن انگل قرار ندارند.