مقاله آلودگی با ویروس هپاتیت B در زنان باردار ارومیه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان از صفحه ۴۵ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: آلودگی با ویروس هپاتیت B در زنان باردار ارومیه
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زنان باردار
مقاله ویروس هپاتیت B

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: متذکر مرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: شوکتی نقده معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: صادق خلیلی فهیمه
جناب آقای / سرکار خانم: شاعری بهمن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ویروس هپاتیت B (HBV) یکی از عوامل هپاتیت های ویروسی است که می تواند طیف گسترده ای از بیماری های کبدی را در انسان ایجاد کند. انتقال ویروس هپاتیت B از مادران آلوده به نوزادان با مسیر عمودی در طی بارداری و نیز افقی یعنی آلودگی با خون در حین تولد امکان پذیر است. با توجه به این که میزان آلودگی با این ویروس در زنان باردار مناطق مختلف کشور متفاوت بوده و تاکنون در خصوص میزان آلودگی در این گروه آسیب پذیر در منطقه شمال غرب اطلاعاتی منتشر نشده است.
هدف: تعیین فراوانی موارد مثبت HBsAg در سرم زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشت شهرستان ارومیه در سال ۱۳۹۰
مواد و روش ها: این تحقیق از نوع توصیفی مقطعی بود که در آن ۳۶۸ نفر از زنان بارداری که در سه ماهه اول بارداری بوده و برای آزمایش های معمول دوران بارداری به مراکز بهداشت شهرستان ارومیه مراجعه کرده بودند برای شرکت در این مطالعه انتخاب شدند و هم زمان با خون گیری، پرسش نامه مربوطه تکمیل شد. پس از خون گیری، سرم بی درنگ جدا و در فریزر ۸۰- نگهداری شد. سپس این سرم ها به روش الیزا از نظر وجود HBsAg و موارد مثبت از نظر HBeAg مورد بررسی قرار گرفت. داده ها با نرم افزار آماری spss آنالیز شد.
نتایج: در این مطالعه از ۳۶۸ زن باردار بررسی شده، ۳ مورد (%۰٫۸) HBsAg مثبت بودند. سن افراد بین ۱۵ تا ۴۰ با میانگین سنی ۵۶٫۵±۹٫۲۵ سالگی بود. ۶۶ نفر (۱۸%) از زنان باردار بررسی شده سابقه ی سقط داشتند. رابطه ی معنی داری بین وجود آنتی ژن در سرم با سن، میزان تحصیل، شاغل یا خانه دار بودن، سابقه ی بارداری پیشین، سابقه ی سقط و محل سکونت افراد (شهر یا روستا) بدست نیامد.
نتیجه گیری: شیوع سرمی آنتی ژن سطحی هپاتیت B در زنان باردار مناطق شهری و روستایی مورد مطالعه ارومیه ۰٫۸% بود. نتایج این مطالعه بر اهمیت انجام آزمایش غربالگری ویروس هپاتیت B در دوران پری ناتال برای تشخیص زود هنگام این ویروس و ادامه برنامه های ایمن سازی موثر تاکید دارد تا ضمن کاهش ابتلای نوزادان از عواقب و هزینه های زیاد درمانی پیشگیری شود.