مقاله آلرژی به مایت و سوسک در بیماران مبتلا به آلرژی تنفسی در شهر اهواز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۲ در مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز از صفحه ۵۱ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: آلرژی به مایت و سوسک در بیماران مبتلا به آلرژی تنفسی در شهر اهواز
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلرژی
مقاله مایت
مقاله سوسک
مقاله اهواز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شکورنیا عبدالحسین
جناب آقای / سرکار خانم: عصاره زادگان محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: مظفری علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شاکری نژاد قدرت اله
جناب آقای / سرکار خانم: امینی اکرم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و اهداف: مایت های گرد و غبار منازل و سوسک ها از مهمترین آلرژن های خانگی می باشند که در بروز آسم و رینیت آلرژیک نقش دارند. در این مطالعه شیوع آلرژی تنفسی نسبت به مایتهای گرد و غبار خانگی و سوسک در شهر اهواز به روش آزمون پوستی پریک مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روش ها: در این مطالعه ۴۰۷ بیمار مبتلا به آسم و رینیت آلرژیک از نظر آلرژی به مایت و سوسک بررسی شدند. همه بیماران مورد آزمون پوستی با آلرژن های مخلوط گرد و غبار خانگی، دو گونه مایت درماتوفاگویید پتریسینوس و فارینا و همچنین مخلوط سوسک ها قرار گرفتند. اطلاعات با نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون آماری مجذور کای و t مستقل تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها: از تعداد ۴۰۷ بیمار ۲۱۲ نفر (۵۲%) مرد و ۱۹۵ نفر (۴۸%) زن با محدوده سنی ۴ تا ۷۰ سال بودند. آزمون پوستی برای مخلوط گرد و غبار خانگی در ۹۵ نفر (۲۳٫۳ درصد)، برای درماتوفاگویید پتریسینوس در ۱۲۹ نفر (۳۱٫۷ درصد)، برای درماتوفاگویید فارینا در ۱۴۵ نفر (۳۵٫۶ درصد) و برای مخلوط سوسک ها در ۱۳۴ نفر (۳۲٫۹ درصد) مثبت بود. سطح IgE تام سرم در بیش از نیمی از بیماران افزایش داشت.
نتیجه گیری: آلرژی به مایت و سوسک در اهواز نسبتا شایع بوده و آمار آن مشابه مناطق گرم و مرطوب می باشد.