سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمد واقفی – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خلیج فارس
مجید زارعی – فارغ التحصیل مهندسی عمران- عمران، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران
مریم نبی الهی – دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران- عمران، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایرا

چکیده:

در این مقاله به بررسی عوامل آلوده کننده دریاها نظیر مواد نفتی، مواد شیمیایی، آلودگی های حرارتی نیروگاهها، فاضلابهای صنعتی و شهری، ساخت و سازهای دریایی و غیره پرداخته شده است و تاثیر این عوامل به صورت مطالعه موردی بر دریای خلیج فارس تحت بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج بیانگر این است که با توجه به اهمیت و موقعیت دریای خلیج فارس نیاز به همکاری همه جانبه تمامی کشورهای ساحلی این منطقه در جهت حفظ و پاکسازی آلودگی ها و آسیبهای وارده بر این حوزه می باشد.