سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی بازرسی فنی، ایمنی و حفاظت

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

ابوذر یوسفی – امور ایمنی، بهداشت و محیط زیست مدیریت های حفاری و خدمات فنی
محمدمهدی پوینده – دانشجوی رشته مهندسی ایمنی و بازرسی فنی دانشگاه صنعت نفت

چکیده:

امروزه در مناطق مختلفی از جهان در دریا و یا درخشکی بمنظور دستیابی به ذخایر نفت و گاز عملیات حفاری صورت میگیرد. بطوریکه آمار نشان میدهد در سال ١٩٩٩ بالغ بر ١۵٠ کشور جهان در حال انجام عملیات حفاری و یا تولید نفتو گاز در دریا ها بوده اند . مواد مختلفی در صنعت حفاری مورد استفاده قرار میگیرد که برخی از آنها خطرناک و سمی بوده و میتوانند اثرات زیانباری بر اکوسیستم منطقه داشته باشند. در بسیاری از مناطق جهان قوانین و مقرراتی برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست وضع گردیده است و حتی در برخی مناطق بسیاری از فعالیتهایی که منجر به تولید آلاینده ها میشوند ( منجمله حفاری ) ممنوع گردیده است.در این مقاله بمنظور یافتن راهکاری مناسب برای حفاظت از محیط زیست ا بتدا به بررسی ضایعات و آلودگیهایی که درحین حفاری ایجاد میشود پرداخته شده است و سپس با نگاهی بر قوانین و مقرراتی که در این زمینه وضع گردیده است راهکارهای کلی در مدیریت پسماندهای حفاری مطرح گردیده است.