سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

رضا علی فلاح زاده – مهندسی بهداشت محیط، کارشناس مرکز بهداشت شهرستان ابرکوه و کارشناس شرک
سیدمحسن پورسید – مهندسی عمران، مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان ابرکوه
علمدار دادبین پور – دکتری ژنتیک، سرپرست دانشکده پیراپزشکی شهرستان ابرکوه
محمدهادی فر ح زادی – دکتری عمومی، سرپرست مرکز بهداشت شهرستان ابرکوه

چکیده:

حفاظت کیفی از منابع آب زیرزمینی که جهت تامین آب شرب استحصالی از چاه ها نقش دارند امروزه از مسئولیت ها ودغدغه های فکری متولیان تامین وتوزیع آب شرب یعنی شرکت آب منطقه ای و شرکتهای آب وفاضلاب سطح کشور محسوب می شود. این موضوع در شهرهای مرکز کشور که تنها منبع تامین آب شرب، آبهای زیر زمینی می باشد اهمیت بیشتری پیدا می کند، وجود آلودگی های محیطی و عدم تامل در کنترل آنها می تواند به طور جد کیفیت آبهای زیرزمینی را تهدید کرده و بالقوه منشاء بسیاری از بیماری های عفونی و سموم قابل انتقال از طریق منابع آب باشد. شهرستان ابرکوه، از جمله شهرستان های واقع در مناطق با آب و هوای خشک می باشد که آب شرب مورد نیاز توسط آبهای زیرزمینی تامین می گردد. با توجه به روند افزایشی رشد جمعیت و بالطبع فعالیت های صنعتی، و کشاورزی و … در صورتی که به آلودگیهای موجود در منطقه و کنترل آن توجه نگردد، آلاینده ها به منابع آب راه پیدا کرده و سبب آلودگی منابع تامین کننده آب شرب شهرستان می گردند. در این پژوهش موقعیت های حساسی نظیر شهرک صنعتی، منابع حاوی آلاینده های نفتی، دفع ناصحیح فاضلابهای خاص مانند فاضلاب بیمارستان و کشتارگاه، فعالیت های کشاورزی، سایت دفن زباله و وضعیت هیدرولوژی منابع آب زیرزمینی مورد ارزیابی قرار گرفته، نقاط حساس منطقه ای تعیین و راهکارهای مناسب جهت کنترل آلاینده های تهدید کننده که شامل معرفی فراینده های تصفیه مناسب جهت فاضلابهای خاص، شبکه های جمع آوری فاضلاب و معرفی استانداردهای مربوطه، نوع فرایند کشاورزی مناسب، و استاندارد سازی سایت دفن زباله، کشت هدفمند پوشش گیاهی منطقه با هدف حذف آلاینده ها به طریق زیست پالایی بخصوص آلاینده های نفتی، شیمیایی و فلزات سنگین، مورد بررسی قرار گرفته و معرفی گردیدند.