سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

المیرا بامیار – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و م
جعفر محمدزاده میلانی – استادیار گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی سا

چکیده:

آفلاتوکسین ها ا زمهمترین زهرابه های قارچی هستند که باعث تاثیرات مخرب درسیستمهای بیولوژیکی هستند که عمدتا توسط گونه های مختلف آسپرژیلوس متعلق به گروه flavi تولید میگردند دراوایل دهه ۱۹۶۰ درانگلستان غذای برزیلی حاوی بادام زمینی به هزاران بوقلمون داده شده که باعث کاهش اشتها ضعف عمومی ونهایتا مرگ گردید ارانجایی که علت بیماری ناشناخته بود به نام بیماری ناشناخته بوقلمون Turkey X Disease معروف شد به طوریکه درنتیجه بیماری مذکور بیش از۱۰۰۰۰۰ بوقلمون تلف شدند پس از بررسی آشکار شد که این حیوانات را با مقادیر متفاوتی از بادام زمینی تغذیه می کردند که آلوده به کپک A. flavus بوده که سمی به نام آفلاتوکسین تولید می کند آفلاتوکسین ها ترکیبات کریستالی هستند که درحلال هایی چون متانول اتانول استونیتریل و کلروفرم به خوبی حل میشوند و از مشتقات دی فورانوکمومارین هستند آفلاتوکسین ها دارای خاصیت فلوئورسانس بوده و درمعرض نورماوراء بنفش درطول موج تهییج ۳۶۵و۲۵۴ نانومتر از خود نورساطع می کنند