سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

زهرا حمیدپور – دانشجویکارشناسی ارشد
ابراهیم رحیمی – دانشیار دانشگاه آزاد شهرکرد

چکیده:

مایکوتوکسین ها متابولیت های ثانویه سمی و سرطان زای تولید شده به وسیله برخی از قارچها نظیر آسپرژیلوس فلاوس می باشند آفلاتوکسین ها یک یا از انواع مایکوتوکسین ها است که دارای انواع M2,M1,G2,G1,B2,B1 ودیگر مشتقات آن می باشد که AFB1 سمی ترین و سرطان زا شناخته شده است و از طریق مصرف خوراک آلوده به این سم توسط دام و طیور به بافت آنها انتقال می یابد آفلاتوکسین تقریبا تمام پارامترهای تولیدی طیور مانند وزن تغذیه ضریب تبدیل غذایی تولید تخم و اعمال تولید مثلی درحیوان نر و ماده تحت تاثیر قرارمیدهد میزان آفلاتوکسین B1 درجگر دام و طیور بیشتر از سایر بافت های آن می باشد میزان ماندگاری این سم درسایر اندامها به عملکرد متابولیکی متفاوت آنها وابسته است. بنابراین میزان AFB1 درعضله ران طیور به دلیل حرکتی بودن بسیار بیشتر از عضله سینه است.