سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهشید دریانی زاده – کارشناسی ارشد باغبانی
علی اسکندری – کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات
عبدالرسول ذاکرین – استادیار دانشگاه آزادجهرم

چکیده:

انارpunica granatum L. متعلق به خانوادهpunicaceae است کهدارای یک جنس و دوگونه می با شد این گیاه مخصوص نواحی نیمه گرمسیری است و بهنواحی با زمستانهای سرد و تابستانهای گرم سازش یافته است اناردرخاکهای اهکی و قلیایی و عمیق لومی اسیدی رشد می یابد دارای خواص دارویی غذایی و صنعتی زیادی است ۶و۸ پوست ساقه با ۲۵-۱۰ درصد جوهرمازوجهت تولید چرم مراکشی مورد استفاده قرارمیگیرد پوست ریشه محتوی ۲۸درصد برگ ها ۱۱ درصد و پوست میوه بیش از۷۲درصد جوهرمازو میب اشد آب میوه انار محتوی سیتریک اسید ونیترات سدیم می باشد و دردمان سوئ هاضمه و جزام موثر است پوست ریشه و ساقه محتوی چندین الکالوئید ایزوپلترین است که دردرمان کرم کدو موثر است و ضعف ماهیچه ای و فلج را میتواند تاحدودی درمان کند غنچه های گل به صورت خشک و خانگی دردرمان برونشیت مورد استفاده قرارمیگیرد.