سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احسان حلاج فرد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد فراهان،گروه فیزیک،فراهان،ایران
احمد باقری – شرکت سهامی آب منطقه ای استان مرکزی،اراک ایران

چکیده:

مطالعه و شناسایی گسل ها در علوم مهندسی و زمین شناسی از جهات مختلف دارای اهمیت است. در مطالعه حاضر هدف اصلی بر این است تا با استفاده از توموگرافی دو بعدی داده های مقاومت ویژه الکتریکی به عنوانروشی ارزان و سریع به شناسایی گسل ها و درزه و شکستگی های ناشی از آنها در قسمت های مدفون در زیر آبرفت ها بپردازیم. برای این منظور تعداد ۵۰ سونداژ الکتریکی قائم بر روی ۹ پروفیل در شبکه ای تقریباً مستطیلی به ابعاد ۲٫۳×۳٫۵ کیلومتر مربع در کل اراضی منطقه مورد نظر اجرا گردیده است. آنگاه پس از بررسی کیفی داده های حاصل، مدل های دو بعدی مقاومت ویژه الکتریکی با استفاده از وارون سازی داده های حاصل از سونداژ زنی قائم الکتریکیVES) برای شناسایی و تعیین محل گسل اصلی و شکستگی های فرعی بکار گرفته شده است. در نهایت بمنظور ارائه مدل مدیریتی منطقه مورد مطالعه ، نتایج حاصل و اطلاعات تکمیل شده درقالب نرم افزار ٩.٣Arc Gis ارائه گردیده است.