سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

هادی مهدی پور – دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده مهندسی، گروه برق
احمد حکیمی –
حسین نظام آبادی پور –

چکیده:

آشکارسازی در سیستم های مخابراتی DS-CDMA به ویژه به روش کور یکی از چالشهای اساسی در مخابرات طیف گسترده است. در این مقاله در حالتی که گیرنده کد گسترش دهنده را در اختیار ندارد روش نوینی برای استراق سمع و آشکارسازی این سیگنال ها با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی چند لایه ارائه می شود. نتایج آزمایش ها عملکرد مناسب روش پیشنهادی در مقایسه با گیرنده مجاز که اطلاعات کاملی از کد گسترش دهنده دارد را تایید می کند. مشخصه مهم این روش حساسیت پایین آن به تخمین دقیق تاخیر کانال است که باعث افزایش کارایی آن نسبت به گیرنده های کور دیگر می شود. در حالتی که خطایی در تخمین تاخیر کانال روی دهد، گیرنده کور پیشنهادی حتی نسبت به گیرنده مجاز هم عملکرد بهتری را از خود نشان می دهد.