سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محسن شعبانیان – مجتمع آموزش عالی کازرون، کازرون، ایران
محسن منتظری – دانشگاه صنعت آب و برق، تهران، ایران

چکیده:

در این مقاله به طراحی روشی مبتنی بر شبکه های عصبی – فازی برای آشکارسازی و تشخیص سریع عیب سیستم غیرخطی توربین گاز بمنظور حفاظت از آن در برابر پیشرفت عیب سیستم م یپردازد. چندین عیب متداول در توربی ن های گازی در دو حالت پله و شیب به فرآیند اعمال م یشود، سپس از طریق مقایسه عملکرد عادی توربین گاز با خروج ی های تخمین زننده عصبی-فازی، در حضور نویز و محاسبه سیگنال انحراف، عیب موجود در فرآیند شناسایی می شود. به منظور تشخیص نوع، اندازه و ماهیت عیب، از آنالیز آماری روی سیگنالهای انحراف تولید شده و شبکه های عصبی استفاده شده است. این کار با استفاده از داده های واقعی توربین گازی واحد ( ۲) نیروگاه سیکل ترکیبی کازرون ( واحد میتسوبیشی ) انجام شده و کارایی روش پیشنهادی در آشکارسازی بموقع عیب و تشخیص علت آن نشان داده شده است . از ای ن می تواند بعنوان ابزار مناسبی در بهره برداری بهینه از این واحدها استفاده شود.