سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدعلی پورجواد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
حمیده موسی نژاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
ویدا جهان پناه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

چکیده:

در تصاویر متوالی با ردیابی و جستجوی نقاط متناظر از تصویر اصلی می توان جابجایی نقاط متحرک را تحلیل کرد . یکی از روشهای مرسوم در تخمین حرکتهای محاسبه شار نوری با استفاده از حداقل سه تصویر متوالی می باشد . شار نوری یک نقطه از تصویر بردار جابجایی مکانی و سرعت آن نقطه را نتیجه می دهد . سپس با نگاشت نقطه مزبور به محیط واقعی، حرکت نقطه متناظر در محیطی که دوربین قرار دارد را می توان آنالیز کرد . . [۳,۲,۱]
در این مقاله ضمن معرفی مفاهیم اساسی و محاسبه شار نوری به کاربرد این روش در استخراج خصوصیات مانع و آنالیز حرکت موانع ثابت و متغیر با توجه به حرکت دوربین می پردازیم .