سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۹۰

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

کاظم رنگزن – دانشیار گروه سنجش از دور وGIS دانشگاه شهید چمران اهواز
علی اسفندیاری – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه سنجش از دور وgis
ایوب تقی زاده – کارشناس ارشد گروه سنجش از دور وGIS

چکیده:

شناسایی وتشخیص محصولات کشاورزی و تعیین سطح زیر کشت آن از کاربردهای مهم سنجش از دور ابر طیفی می-باشد. از آنجایی که تهیه داده های زمینی در مورد محصولات کشاورزی درسطح وسیع کاری دشوار ، زمانبر و پر هزینه است،بنابرین با استفاده از تصاویر ماهواره ای با صرف کمترین زمان و هزینه می توان اطلاعات مفیدی بدست آورد. هدف از اینپژوهش تشخیص گیاه نیشکر و تعیین سطح زیر کشت این محصول می باشد. برای نیل به این هدف از یک تصویر فراطیفی Hyperionازمنطقه کشاورزی درشمال اهواز استفاده شده است. قبل از اجرای الگوریتم آشکارسازی بر روی تصویر، تصحیح اتمسفری به روشEmpirical lineبا استفاده از طیف های میدانی حاصل از دستگاه طیف سنجField Spec®۳ و دیگرپیش پردازشهای مورد نیاز بر روی تصویر فراطیفی اجرا شد.سپس بر پایه داده های زمینی از منطقه مورد مطالعه مناطق شاهدROI)برای گیاه نیشکر و پدیده های دیگر تهیه شد. روشSpectral Angle Mapper (SAM برای تشخیص گیاه نیشکر از سایر گیاهان و پدیده ها و تعیین سطح زیر کشت به کار گرفته شد. نتیجه حاصل از این روش بیشترین انطباق را با واقعیت زمینی داشت و سطح زیر کشت برای گیاه نیشکر ۱۶۳٫۸۹ هکتار تعیین شد