سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین بنی نجار – دانشجوی کارشناسی ارشد برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
رضا کیانی نژاد – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

همواره این هدف که تجهیز قبل از اینکه دچار آسیب های جدی شود، تشخیص عیب داده شده تا بتوان تعمیراتی موثر و سریع روی آن انجام داد،در سیستم های نگهداری و تعمیرات مطرح بوده است . از علل عمده ی خرابی در موتورهای القایی، آسیب دیدگی بیرینگ آنها می باشد. برای سال ها، سنسورهایلرزش، دما و حرارت به منظور آشکارسازی عیوب موتورهای القایی مورد استفاده قرار گرفته ا ند. اما این روش ها معمولا حساس و گران هستند و در مواردی اصولا تجهیز برای نصب سنسورهای لرزش، دما و حرارت سهل الوصول نیست . بنابراین، امروزه استفاده از جریان استاتور در بین روش های آشکارسازی عیوب موتور القایی، به علت سادگی، هزینه ی پایین و غیر مخرب بودن آن مورد توجه فراوان است . از طرف دیگر تبدیل بردار پارک روشی ساده و موثر برای تشخیص خرابی بیرینگ موتورهای القایی است . در این تحقیق، ا ز تبدیل پارک بر روی جریان استاتور به همراه شبکه عصبی بعنوان روشی برای آشکارسازی و تشخیص خطا در بیرینگ موتور القایی استفاده شده است و کارآیی روش پیشنهادی با انجام و ارائهی نتایج شبی هسازی، مورد ارزیابی و تایید قرار گرفته است